Laman Utama


Pengenalan

Sejarah pendidikan tinggi yang secara sistematik di Malaysia hanya dapat dikesan bermula tahun 1904, iaitu 100 tahun yang lalu. Ianya bermula dari sebuah Universiti iaitu Universiti Malaya. Pendidikan tinggi kemudiannya telah berkembang dengan tertubuhnya beberapa buah Universiti seperti Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Sains Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia dan Universiti Utara Malaysia. Seterusnya, diikuti penubuhan beberapa Universiti dan Kolej Universiti selepas tahun 2000.

Universiti-universiti ini pada awalnya telah menjadi penyumbang utama sumber manusia dalam jurusan sains, kejuruteran dan pengurusan di Malaysia. Kita sudah tentunya boleh berbangga dengan kejayaan menghasilkan graduan yang terlibat dalam pembangunan fizikal negara.

Namun begitu, salah satu aspek penting dalam menghasilkan graduan yang berkualiti ialah pembangunan pelajar yang seimbang baik dari segi akademik, sahsiah mahupun kerohanian mereka. Maka, persidangan ini adalah diharapkan dapat mengupas aspek-aspek berkenaan bagi mencapai kehendak menjadi negara terbilang melalui pembangunan modal insan cekap dan teratur.


Objektif
Di antara objektif persidangan ini adalah:
 • Memahami sejarah pembangunan pelajar di Malaysia.
 • Mengiktiraf peranan, sumbangan dan kejayaan Institusi Pengajian Tinggi ke arah pembangunan fizikal negara.
 • Bertindak dengan sewajarnya dalam menghasilkan graduan yang berkualiti dengan mengambil kira keperluan industri dan pelanggan.
 • Mewujudkan satu platform bagi tenaga akademik dan badan profesional bagi memperkenalkan dan membentangkan hasil pengalaman dan berkongsi kaedah atau cara pengendalian pembangunan pelajar.
 • Melihat ke hadapan peranan dan cabaran institusi pengajian tinggi, industri dan badan profesional dalam era globalisasi dalam mencapai negara maju.

Skop Persidangan
Skop perbincangan yang akan dibentangkan dalam persidangan ini terdiri daripada:
 • Pembangunan Ko-Kurikulum
 • Perkembangan Pembangunan Pelajar
 • Pembangunan ICT dalam Pembangunan Pelajar
 • Pengantarabangsaan Pembangunan Pelajar
 • Kemahiran Insaniah:
  i)    Kemahiran Berkomunikasi
  ii)   Pemikiran Kritis & Kemahiran Menyelesaikan Masalah
  iii)  Kemahiran Kerja Berpasukan
  iv)   Pembelajaran Berterusan & Pengurusan Maklumat
  v)    Kemahiran Usahawan
  vi)   Etika & Moral Profesional
  vii)  Kemahiran Kepimpinan
* Pelbagai tajuk yang berkaitan dengan Pembangunan dan Kemahiran Insaniah Pelajar juga turut boleh dicadangkan untuk perbentangan.

Sasaran Peserta
Ahli-ahli akademik, pengetua / Felo Kolej Kediaman, Pentadbir dan Pengurus Asrama, Pensyarah, Pegawai HEP, Kaunselor, Pemimpin Pelajar daripada IPTA dan IPTS seluruh Malaysia serta individu yang berminat untuk menyertai persidangan ini.