Call for Papers


Panduan untuk Pengarang

Abstrak mesti sampai ke sekretariat persidangan pada atau sebelum 15 Ogos 2008

Penyediaan Abstrak

Abstrak dalam Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris tidak melebihi 500 patah perkataan mesti dihantar secara terus (online) dalam format Microsoft Word sahaja, saiz A4 dengan menggunakan tulisan Times New Roman, saiz 12.Pengarang diminta untuk mengenalpasti bidang yang bersesuaian dengan kertas kerja tersebut.Abstrak mesti mengandungi tajuk kertas kerja, nama-nama pengarang,alamat majikan, nombor telefon dan faks, alamat emel, kata kunci (keyword) (tidak lebih dari 5 kata kunci), latar belakang, objektif, rumusan metodologi, hasil dan perbincangan.Tajuk kertas kerja mesti tidak melebihi dari 150 karakter dan mesti dalam format title case. Ulasan abstrak akan dilaksanakan oleh Jawatankuasa Teknikal. Seorang pengarang dari setiap satu kertas kerja perlu mendaftar sebagai pembentang kertas kerja dan menyertai persidangan. Skop/Tajuk kertas kerja adalah :

1. Pembangunan Ko-Kurikulum
2. Perkembangan Pembangunan Pelajar
3. Pembangunan ICT dalam Pembangunan Pelajar
4. Pengantarabangsaan Pembangunan Pelajar
5. Kemahiran Insaniah:
  i)    Kemahiran Berkomunikasi
  ii)   Pemikiran Kritis & Kemahiran Menyelesaikan Masalah
  iii)  Kemahiran Kerja Berpasukan
  iv)   Pembelajaran Berterusan & Pengurusan Maklumat
  v)    Kemahiran Usahawan
  vi)   Etika & Moral Profesional
  vii)  Kemahiran Kepimpinan

Pengesahan Penerimaan Abstrak

Notis pemberitahuan penerimaan abstrak akan dihantar kepada pengarang melalui emel.Pengarang boleh menghubungi sekretariat persidangan sekiranya tidak menerima sebarang maklum balas 7 hari bekerja daripada tarikh penghantaran abstrak.