Jawatankuasa


Penaung
Dato' Prof. Ir Dr Zaini Ujang ,
Naib Canselor, UTM

Penasihat
Dato’ Prof. Ir. Dr. Alias bin Mohd Nor
Timbalan Naib Canselor (HEP & Alumni), UTM

Pengerusi l
Prof. Dr. Muhd Zaimi bin Abd Majid

Pengerusi ll
Dr. Mohad Anizu bin Mohd Nor

Pengerusi lll
En. Azham bin Ramli

Pengarah
Dr. Arham bin Abdullah

Timbalan Pengarah
Dr. Norhazilan Mohd Nor

Penerbitan
Pengarah Penerbit UTM

Seranta
Timbalan Pendaftar Canselori

Pengangkutan
Pengarah Harta Bina

Keselamatan
Pengarah Keselamatan

Ahli Jawatankuasa
Pengetua-pengetua, Kolej Kediaman Pelajar, UTM

Sekretariat (SPACE UTM)
Prof Madya Wan Zulkifli Wan Yusof
Zarina Mohamed Ali
Shafinaz Mohd Yusof
Nurul Ain Ahmad Lutfi
Mohd Saiful Abd Haladin
Hanim A. Hamid
Nurrul Ain Yaacop