Tarikh Penting


Tarikh Persidangan 22 & 23 Oktober 2008
Tarikh Akhir Penghantaran Abstrak 15 Ogos 2008
Makluman Penerimaan Abstrak 31 Ogos 2008
Tarikh Akhir Penghantaran Kertas Kerja 15 Sept 2008
Makluman Penerimaan Kertas Kerja 30 Sept 2008
Tarikh Akhir Pembayaran Yuran 10 Oktober 2008
Tarikh Akhir Pendaftaraan Peserta 15 Oktober 2008