Yuran Pendaftaraan

Peserta/Pembentang : RM 400.00 seorang

Pelajar (sebagai peserta sahaja) : RM 200.00 seorang

Notis Penting :

Pendaftaran adalah tidak sah tanpa tandatangan pengesahan. Pembayaran hendaklah dibuat tidak lebih daripada 7 hari bekerja sebelum persidangan. Surat persetujuan penyertaan diterima jika pembayaran tidak dibuat dan pembayaran hendaklah dijelaskan tidak lebih daripada 60 hari bekerja selepas persidangan. Bayaran harus dibuat semasa penghantaran kertas kerja lengkap untuk membolehkan kertas kerja anda dimasukkan ke dalam prosiding. Peserta ’daftar-terus’ dengan bayaran dibenarkan tertakluk pada kekosongan tempat. Peserta yang telah mendaftar tetapi gagal untuk hadir tanpa makluman bertulis akan dikenakan bayaran.