Panduan Pembentangan


Pembentangan kertas kerja boleh dilakukan di dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris . Masa yang diperuntukan untuk setiap pembentangan kertas kerja adalah selama 20 minit iaitu 15 minit untuk pembentangan dan 5 minit untuk sesi soal jawab. Setiap sesi pembentangan akan disediakan sebuah laptop (Operating system-Windows XP, Microsoft Office PowerPoint 2003, CD-ROM, USB Port) dan LCD Projector. Sila serahkan bahan pembentangan (CD atau Pendrive) kepada sekretariat yang bertugas semasa pendaftaran.