PENGENALAN

Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan (NASDEC) pada tahun 2010 ini merupakan kali yang ketiga sejak pertama kali diadakan pada tahun 2006. Persidangan ini menyediakan wadah perbincangan dan perkongsian idea antara ahli akademik, guru, kaunselor, pentadbir, pengurus asrama, mahasiswa, pelajar dan para profesional yang terlibat tentang pembangunan pelajar untuk menghasilkan modal insan yang berkualiti.

OBJEKTIF

Selaras dengan nama dan tema persidangan ini, objektifnya adalah untuk mengupas isu-isu Transformasi Pembangunan Pelajar / Mahasiswa dalam menuju negara maju 2020. Hasil daripada persidangan ini, segala pengalaman dan perkembangan tentang transformasi pembangunan pelajar dapat diketengahkan.

Di antara objektif persidangan ini adalah:

  • Memahami sejarah pembangunan pelajar / mahasiswa di Malaysia.
  • Mengiktiraf peranan, sumbangan dan kejayaan Institusi Pengajian Tinggi ke arah pembangunan fizikal negara.
  • Bertindak dengan sewajarnya dalam menghasilkan graduan yang berkualiti dengan mengambil kira keperluan industri dan pelanggan.
  • Mewujudkan satu platform bagi tenaga akademik dan badan profesional bagi memperkenalkan dan membentangkan hasil pengalaman dan berkongsi kaedah atau cara pengendalian pembangunan pelajar / mahasiswa.
  • Menjana idea transformasi pembangunan pelajar / mahasiswa dalam peranan dan cabaran institusi pengajian tinggi, industri dan badan profesional dalam era globalisasi dalam mencapai negara maju.
SASARAN PESERTA

Ahli-ahli akademik, guru-guru, kaunselor, pentadbir, pengurus asrama, pelajar, mahasiswa dan para profesional yang terlibat dalam pembangunan pelajar serta individu yang berminat untuk menyertai persidangan ini.

PENGANJUR
DENGAN KERJASAMA
Institusi Pembangunan Felo Universiti Teknologi Malaysia
Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan Berterusan
&
Pejabat Hal Ehwal Pelajar
Universiti Teknologi Malaysia
Pejabat Pengajian Pra Siswazah
Universiti Teknologi Malaysia