TARIKH PENTING
Penghantaran Abstrak
: 15 Jun 2010
Pengesahan Penerimaan Abstrak
: 30 Jun 2010
Tarikh Akhir Penghantaran Kertas Kerja Penuh
: 15 Sept 2010
Pengesahan Penerimaan Kertas Kerja Penuh & Pembayaran Yuran
: 30 Sept 2010
Tarikh Persidangan
: 21-22 Dis 2010
PENGANJUR
DENGAN KERJASAMA
Institusi Pembangunan Felo Universiti Teknologi Malaysia
Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan Berterusan
&
Pejabat Hal Ehwal Pelajar
Universiti Teknologi Malaysia
Pejabat Pengajian Pra Siswazah
Universiti Teknologi Malaysia