PENGANJUR
DENGAN KERJASAMA
Institusi Pembangunan Felo Universiti Teknologi Malaysia
Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan Berterusan
&
Pejabat Hal Ehwal Pelajar
Universiti Teknologi Malaysia
Pejabat Pengajian Pra Siswazah
Universiti Teknologi Malaysia