YURAN PENDAFTARAN
Peserta & Pembentang RM 625.00
Berkumpulan (Minimum 3 orang didalam organisasi yang sama)

RM 500.00

RM350.00 Seorang

Pelajar

RM 575.00

RM150.00(Peserta Sahaja)

NOTIS PENTING :
Pendaftaran adalah tidak sah tanpa tandatangan pengesahan. Pembayaran hendaklah dibuat tidak lebih daripada 14 hari waktu bekerja sebelum tarikh persidangan. Surat persetujuan penyertaan diterima jika pembayaran tidak dibuat dan pembayaran hendaklah dijelaskan tidak lebih daripada 60 hari waktu bekerja selepas tarikh persidangan. Bayaran harus dibuat semasa penghantaran kertas kerja lengkap untuk membolehkan kertas kerja anda dimasukkan ke dalam prosiding. Peserta ’daftar-terus’ dengan bayaran dibenarkan tertakluk pada kekosongan tempat.

POLISI PEMBATALAN
Tiada pemulangan yuran pendaftaran sekiranya pembatalan peserta kurang daripada 30 hari waktu bekerja sebelum tarikh persidangan. Peserta yang telah mendaftar tetapi gagal menghadirkan diri tanpa makluman bertulis akan dikenakan bayaran penuh. Penggantian peserta adalah digalakkan.

PENGANJUR
DENGAN KERJASAMA
Institusi Pembangunan Felo Universiti Teknologi Malaysia
Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan Berterusan
&
Pejabat Hal Ehwal Pelajar
Universiti Teknologi Malaysia
Pejabat Pengajian Pra Siswazah
Universiti Teknologi Malaysia