Jawatankuasa

PENAUNG
Profesor Dr. Mohd Ismail bin Abd. Aziz

PENASIHAT
Tn. Hj. Dahari b. Hj. Derani
Profesor Madya Dr. Yahya bin Buntat

PENGERUSI PERSIDANGAN
Dr. Noorfa Haszlinna Bte Mustaffa

TIMBALAN PENGERUSI PERSIDANGAN
Institut Pembangunan Felo

SETIAUSAHA
Cik Norsyafrina Abd. Rahman

BENDAHARI
En. Rosnizam Maarof

PENGURUSAN KERTAS KERJA
Prof. Madya Dr. Sharul Kamal Abdul Rahim

PENERBITAN DAN SESI SELARI
En. Mohamad Saiful Ashrul Ishak

LOGISTIK
Cik Mashitah Che Razali

SERANTA
En. Ahmad Sukri Ahmad

SAMBUTAN DAN CENDERAHATI
Pn. Aishah

JAMUAN & PENGINAPAN
Cik Norsyafrina Abd. Rahman

TEKNIKAL
En. Choy Meng Onn

PENAJAAN
En. Ishak Ahmad
En. Asrul

SEKRETARIAT
UTMSPACE
Copyright © 2013 | NASDEC2013