Kertas Kerja

Skop pembentangan kertas kerja:

Pengesahan Penerimaan Kertas Kerja

Notis pemberitahuan penerimaan kertas kerja akan dihantar kepada pengarang melalui emel. Pengarang boleh menghubungi sekretariat persidangan sekiranya tidak menerima sebarang maklum balas 7 hari bekerja daripada tarikh penghantaran kertas kerja.

Penerbitan Jurnal

Semua kertas kerja yang telah diterima akan diterbitkan dalam prosiding seminar NASDEC 2013. Kertas kerja yang terpilih akan diterbitkan dalam Jurnal Teknologi (keluaran khas), ISSN 0127-9696 (versi cetakan) ISSN 2080-3722 (atas talian) yang diindeks oleh SCOPUS.


Copyright © 2013 | NASDEC2013