Tarikh Penting

TARIKH AKHIR PENGHANTARAN ABSTRAK : 22 SEPTEMBER 2013
TARIKH AKHIR PENGHANTARAN KERTAS KERJA/ POSTER : 1 NOVEMBER 2013
PENGHANTARAN PEMBETULAN : 11 NOVEMBER 2013
TARIKH PERSIDANGAN : 18 – 20 NOVEMBER 2013

 

 

 

 


Copyright © 2013 | NASDEC2013