Logo

Objektif

• Memperkenalkan dengan lebih meluas konsep dan kaedah NLP dalam Bahasa Melayu kepada masyarakat umum di Malaysia

• Mengimbas perkembangan NLP dan impaknya dalam pencapaian prestasi individu serta organisasi

• Membentuk jaringan pengamal-pengamal NLP bagi merangsang perkongsian dan percambahan maklumat mengenai NLP

• Mengupas penggunaan teknik-teknik NLP yang dapat mengembang dan meningkatkan prestasi individu

• Menjelaskan teknik dan corak-corak baru dalam persekitaran terapi yang efektif dan berkesan

Anjuran

 

 
Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan Berterusan (SPACE) Akademi NLP Malaysia