Logo

Sasaran Peserta

• Pengamal-pengamal NLP

• Kaunselor

• Fasilitator

• Jurulatih Sukan

• Pengurus Sumber Manusia

• Pensyarah

• Pengetua

• Pegawai Pendidikan

• Pegawai Kerajaan

• Guru

• Eksekutif Jualan

• Pelajar

• Individu yang ingin melonjakkan kejayaan diri mereka

Anjuran

 

 
Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan Berterusan (SPACE) Akademi NLP Malaysia