Sub Tema

• Kemahiran dan pengetahuan dalam pembangunan modal insan

• Kemahiran asas pekerjaan

• Teknologi , inovasi dalam pendidikan

• ICT dalam pendidikan

• Polisi , isu dan cabaran pendidikan masa kini

• Latihan pendidikan guru

• Kualiti dalam pengajaran & pembelajaran

• Pengukuran & penilaian dalam pendidikan

• Pengurusan pengetahuan

• ”Soft Skills” dalam pendidikan kemahiran

• Hubungan Universiti & Industri

Kertas kerja yang menyentuh serta ada kaitan dengan aspek pendidikan lain juga dialu-alukan.